Description

@ Love to Create Kids Kleuterskool, ‘n Leefstylsentrum vir Kleuters

Deesdae word opvoeding en onderwys gekonfronteer met aanhalings soos "ons wereld verander", "tradisionele onderrig werk nie meer", of "If we teach today students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow" - JOHN DEWEY.
Sommiges dink nog die oplossing is om harder te werk met werkvelle en akademie in die kleuterskool. IN ONS OPINIE IS DIT GLAD NIE DIE OPLOSSING!!
Daarteenoor hoor ons kinders moet LEER DEUR SPEEL! Maar wat beteken daardie SPEEL, defnitief nie ongeorganiseerd, ongestruktureerd en heeltyd Vryspel. Nee, ons fokus op speelgebaseerde metodologie, waar ons met die aanleer van konsepte van konkreet, na semi-konkreet, na abstrak beweeg, dws van die bekende na die onbekende.
LEER DEUR SPEEL IS KRAGTIG, want speel is 'n natuurlike instink! Kinders het 'n ingeboude energie en nuuskierigheid, ons moet dit tot hulle voordeel gebruik. Speelgebaseerde leer beteken die aanleer van vaardigheid en moet holisties aangebied word.
Speel is multisensories en betrek gelyktydig, verskillende dele van die brein - hoe meer breinareas in 'n aktiwiteit gebruik word, hoe beter is die leer. Speel maak interessante herhaling moontlik. Die brein hou daarvan.
So na vele navorsing, opleeswerk en bywoning van opvoedkundige praatjies het ons, ons kleuterskool se onderwys benadering verfyn en daarom die naamsverandering na
@ LOVE TO CREATE KIDS KLEUTERSKOOL, waar ons die kind se wêreld ontsluit!
"We don't teach, we create and inspire"
Ons is soms die beginpunt van 'n kleuters se leer, en daarom is dit belangrik dat ons die regte benadering, versorging, voeding & program volg in ons ontwikkelende tye. Vandag se kleuters gaan oor 20 jaar gekonfronteer word met ‘n baie veranderende wêreld soos bv Vierde Industriele Revolusie.
Hierdie klink of dit nog baie vêr in die toekoms is maar ons is genoodsaak om ons kurrukulum en benadering te verander dat kinders die vermoë het om krities en kreatief te dink, probleme op te los en die selfvertroue te hê om in 'n span te kommunikeer.
As gevolg van ons unieke benadering maak ons die besluit vir ouers maklik, want hier begin ons ‘n toekoms van ons land en die wereld te bou, sodat hulle in gesonde gebalanseerde volwassenes kan ontwikkel. Die bou van ‘n vertrouensverhouding begin hier.
Ons is vanaf 2007 in bedryf. Al ons personeel is gekwalifiseerd met noodhulp wat elke 3 jaar hernu word, ons is geregistreer en ons ratio is 5:1. Ouderdom vir inname is 18mnde tot 5jr en ons neem jaarliks net 20 kleuters in.
Die atmosfeer wat ons skep is ‘n tuiste vir kleuters met ‘n unieke informele kurrikulum. Ons is christelik gefundeerden deel van ons dagprogram word afgestaan aan godsdiensonderrig op die kleuters se vlak. Ons beskou die tuis-kleuterskool as ‘n verlengstuk van die ouerhuis en dat albei partye altyd die vrymoedigheid sal hê om openlik met mekaar te kommunikeer. Die noue samewerking tussen ouers en die kleuterskool is vir ons van uiters belang.
Omdat ons weet watter eise daar tans aan kinders gestel word sodra hulle die formele skool betree (ongelukkig sluit dit deesdae ook Graad RR in), glo ons dat dit noodsaaklik is vir alle kleuters om hulle voorskoolse jaar in ‘n formele pre-primêre klas aan ‘n laerskool verbonde, by te woon. Dit maak “grootskool-toe” gaan net baie makliker. Ons kleuterskool beskik nie oor ‘n Gr R-klas nie.
KONTAK OF BESOEK ONS GERUS VIR MEER INLIGTING
“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination” – Albert Einstein

Location
Closed
Open hours today: 7:00 am - 5:00 pm
 • Monday

  7:00 am - 5:00 pm

 • Tuesday

  7:00 am - 5:00 pm

 • Wednesday

  7:00 am - 5:00 pm

 • Thursday

  7:00 am - 5:00 pm

 • Friday

  7:00 am - 5:00 pm

 • Saturday

  N/A

 • Sunday

  N/A

 • 7th Oct 2022 2:46 am local time

Categories
Contact business

  mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a review