Description

Kinnerlant is geopen op 1 September 2009.  Ons is 'n tweetalige kleuterskool van babas tot Graad R en het ook 'n naskoolsentrum.  Ons verskaf alle etes en versnapperinge vir die kinders.

Location
Region
Contact business

    mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review